Miał węglowy

Wybierz atrakcyjne ceny miału węglowego.
Zaraz po flotach i mułach to najtańsze paliwo opałowe. W przypadku miału węglowego trudno mówić o skutecznej ocenie jakości przed zakupem. Niestety, specyfika tego opału nie pozwala w prosty sposób ocenić udziału niepalnych dodatków w jego składzie. Naturalny udział popiołu jako pozostałość efektu spalania to ok. 10%, ale nierzadko wynosi on też aż 30%. W takiej sytuacji trudno zaliczyć tego rodzaju opał do taniego rozwiązania. Istnieją również miały węglowe typu premium tak zwane ekomiały, których kaloryczność jest na poziomie 24MJ, czyli porównywalna do poziomu węgla.