Ceny gazu Propan w ofertach zakupu lub sprzedaży.
Ekologiczne i bardzo kaloryczne paliwo opałowe oferowane w postaci skroplonej. Użytkownicy propanu mają dwie możliwości współpracy z dostawcami. Zakup gazu połączonego z dzierżawą zbiornika lub samodzielny zakup, a tym samym - pełna swoboda w wyborze dostawcy.

W celach oszczędnościowych można wymienić propan na mieszankę propan-butan, ale tylko do użytku przy temperaturach zewnętrznych powyżej zera. Kolejnym elementem, który może skutkować oszczędnościami kosztów utrzymania, jak również miejsca pod zbiornik to wybór między zbiornikiem naziemnym i podziemnnym.