Zaproponuj cenę

Czy pelletem drzewnym można ogrzewać dom tak/nie?
Odpowiedź na powyższe pytanie: