Zgłoś ogłoszenie

Wpisz słownie wynik działania czteryMinus 3 =
Odpowiedź na powyższe pytanie: